Vad är GDPR och hur påverkar den dig?

 

EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 och påverkar alla organisationer som innehar eller behandlar personuppgifter.

GDPR kommer att:

  • Lyfta fram nya ansvarsområden
  • Visa på organisationernas behov av efterlevnad
  • Se till att denna efterlevnad efterlevs
  • öka alla påföljder mot organisationer jämfört med den nuvarande dataskyddslagen, som den kommer att ersätta.
 
 

Vad gör UK2 för att följa GDPR-lagstiftningen?

UK2 har åtagit sig att följa de högsta standarderna för informationssäkerhet, sekretess och öppenhet. UK2 säkerställer att skydd och hantering av alla uppgifter har hög prioritet och kommer att följa alla tillämpliga bestämmelser och se till att alla avtalsförpliktelser för våra produkter och tjänster uppfylls i egenskap av personuppgiftsbiträde.

På UK2 har vi arbetat hårt för att se till att vi uppfyller kraven. Vi vill dela med oss till våra kunder av några av de viktigaste punkterna och åtagandena som vi gör.

UK2 Group är en global leverantör av internettjänster med säte i Storbritannien och datacenter i Storbritannien och USA.

The Hut Group (även känt som "THG") är ett brittiskt e-handelsföretag med huvudkontor på Manchester Airport i Manchester. Företaget driver över 100 internationella webbplatser som säljer snabbväxande konsumtionsvaror direkt till konsumenterna via sin egen e-handelsplattform. Från och med 2015 har The Hut Groups försäljning huvudsakligen skett utanför Storbritannien. 2017 värderades The Hut Group till mer än 2,5 miljarder pund, vilket gör det till ett av de mest värdefulla privata företagen i Storbritannien.

 

LÄS MER

 
 

Utformad för att spara tid, utformad för att ge dig mer pengar, utformad för dig. Fullständig kontroll i realtid. Det är dags att ta kontroll över ditt företag.

 

LÄS MER